Watch amazing people
doing awesome things...

Author: bevercruncti

פרסי בנות שקופים. טיפים מעובדי הלקוחות לוקחים את עצמם באופן אישי. המטרה העיקרית של סוכנות ישראל נערות ליווי בבת ים – הפוך את הבנות לתעסוקה טובה עם הכנסה גדולה, ולתת ללקוחותינו לתת שירותים ישירות לנכס הטוב ביותר. רק שיטה זו מספקת כוחות לייצר שותפות ארוכה, אשר תהיה לשווא הן עבור העובדים והן עבור לקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הארגון יוצר תנאים ראויים לעובדים. זהו חדר במלון או בית שכור. זה תלוי בהכרזת הנערה עצמה, מכיוון שהתשלום עבור ההסדר נועד רק למאזן העובדת. העלות הממוצעת של דירה קבועה יומית בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.