Watch amazing people
doing awesome things...

Author: stapconsandskin

עם ההגעה לישראל, החברה מספקת לעובדים דירות נוחות. זה יכול להיות חדר במלון או בית שכור. זה תלוי אך ורק בבקשת הנערה עצמה, מכיוון שהתשלום עבור נדל"ן נופל רק בהוצאות הילדה. המחיר הממוצע של דירה יומית בישראל מוערך בכ- 40-60 דולר ליום.מערכת אמינה של פרסי בנות. עובדים משאירים מתנות מלקוחות באופן אישי. המשימה העיקרית של שירות הליווי שלנו ישראל נערות ליווי ברמלה – הפוך את הבנות לתעסוקה הטובה ביותר עם הכנסה גדולה, והגברים שלנו נותנים שירותים באופן בלעדי באופן ישיר מהאיכות הטובה ביותר. באופן בלעדי שיטה זו מספקת כוחות לבסס שותפות ארוכה, שתיהיה נוחה לעובדים ולקוחותינו.